آرشیو اخبار دانشجویی

در بیست و پنجمین دوره انتخاب دانشجوی نمونه: دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان درمیان برترین های کشور
در سومین جشنواره تقدیر از فعالان فرهنگی: تجلیل از فعالان عرصه فرهنگی دانشگاه صنعتی اصفهان
روابط عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان: درگذشت دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان

صفحات