مصاحبه / یادداشت

بررسی آخرین تلاش ها به منظورطراحی وساخت هواپیمای ایرانی گفتگو با رییس پژوهشکده اویونیک
دانشگاه های جهان چگونه رتبه بندی می شوند؟ نگاهی به روند صعود صنعتی اصفهان در فهرست برترین ها!

تصویر روز

اختراع محققان دانشگاه صنعتی اصفهان، برنده مدال طلای رقابت های بین المللی محققان دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان با ارائه اختراع مبتکرانه خود، جایزه ویژه سازمان توسعه اختراعات و نوآوری های اندونزی و مدال نقره جشنواره بین... [ادامه]
استادان دانشگاه صنعتی اصفهان، شیمیدان های برجسته ایران دکتر بهزاد رضایی و دکتر حسن حدادزاده، دو عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان، عنوان شيميدان برجسته کشور را به خود اختصاص دادند. [ادامه]