چند رسانه ای

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان رایزن علمی ایران به چین می رود دکتر اسماعیل مهریار عضو هیئت علمی جوان دانشگاه صنعتی اصفهان با حکم وزیر علوم تحقیقات و فناوری، برای مدت ۲ سال به عنوان رایزن علمی ایران به کشور چین... [ادامه]
احراز عنوان پژوهشگر برتر استان اصفهان توسط عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان در آئين اهدای چهارمین نشان پژوهش کاوی استان اصفهان، که روز چهارشنبه5 بهمن به همت جهاد دانشگاهی استان اصفهان برگزار شد، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه... [ادامه]
میزبانی از 9 هزار داوطلب کنکور سراسری در حوزه امتحانی دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان روزهای 29 و 30 دی ماه با برگزاری مرحله اول آزمون سراسری 1401 ، میزبان بیش از 9هزار داوطلب دختر و پسر است.  [ادامه]
انتخاب سه عضو هیئت علمی برتر دانشگاه صنعتی اصفهان در همکاری با جامعه و صنعت سال 1401 دکتر علی فانیان، دکتر علی نیکبخت و دکتر مریم حسنوند ، از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان سه عضو هیئت علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت... [ادامه]