آرشیو اخبار فرهنگی

به همّت نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه صنعتي اصفهان: برگزاري همایش تبيين ازدواج دانشجویی در دانشگاه صنعتی اصفهان
به همت مركزمعارف اسلامي دانشگاه صنعتي اصفهان: یازدهمین نشست مینای معرفت دردانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد
به همّت كانون قرآن وعترت نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري: عطر روح نواز قرآن كريم در نخستين روزهاي آغاز سال تحصيلي در دانشگاه صنعتي اصفهان

صفحات