آرشیو اخبار دانشجویی

با راهیابی به المپیاد بین المللی میکروالکترونیک سیناپسس: درخشش دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان در المپياد کشوری ميکروالکترونيک
به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید وعید سعید غدیر خم: جشنواره خوابگاه های دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود

صفحات