آرشیو اخبار دانشجویی

با حضور تيم هايي از ايران، آلمان، برزيل و پرتغال: كسب مقام دوم دانشگاه صنعتي اصفهان در مسابقات رباتيك آزاد پرتغال 2019

صفحات