نتيجه انتخابات دوره جديد شوراي صنفي با برگزاري دور دوم مشخص مي شود

به اطلاع دانشجویان گرامی دانشگاه می رساند انتخابات دوره جدید شورای صنفی دانشجویی دانشگاه در روزهای یکشنبه و دوشنبه ۱ و ۲ آبان در بستر مجازی election.iut.ac.ir و با حضور 1961 نفر از دانشجویان دانشگاه برگزار گردید که نتایج آن به شرح زیر است.

لذا مطابق آیین نامه شورای صنفی، کمیته نظارت بر انتخابات در روز یکشنبه 8 آبان تشکیل و باتوجه به آرای کسب شده مصوب گردید این انتخابات با حضور تمامی کاندیداها به دور دوم کشیده شده که جزئیات برگزاری دور دوم انتخابات متعاقبا اعلام می‌گردد.

معاونت دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان

نتايج دور اول به شرح زير مي باشد: 

تاریخ

سال: 

1401

ماه: 

آبان

روز: 

8