اطلاعیه نتایج انتخابات دور دوم شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان

به اطلاع دانشجویان گرامی دانشگاه می رساند انتخابات دور دوم شورای صنفی دانشجویان دانشگاه در روز شنبه 28 آبان ماه در بستر مجازی election.iut.ac.ir برگزار گردیده و مطابق آیین نامه شورای صنفی، کمیته نظارت بر انتخابات در روز سه شنبه 1 آذر تشکیل و باتوجه به آرای کسب شده، افراد زیر به عنوان اعضای اصلی و اعضای علی البدل مشخص و حضور دانشجویان دانشگاه اعلام می گردد.
اعضای اصلی:
1- آقای رادمهر همدمی
2- آقای علی چراغی
3- خانم پردیس یاوری
4- آقای ابوالفضل عزیزی بروجنی
5- آقای فریدون فرودی
6- خانم سارا درویش
7- آقای امیرعلی قلندری فانی
8- آقای مهدیه شیخ
9- آقای امیرحسین پرنده خوزانی
اعضای علی البدل:
1- آقای محمد توانگر
2- آقای سپهر کولیوندی
3- آقای علی جوادزاده

تعداد آرا نمایندگان منتخب:

نام و نام خانوادگی

تعداد آراء

رادمهر همدمی

297

علی چراغی

284

پردیس یاوری

264

ابوالفضل عزیزی بروجنی

253

فریدون فرودی

243

سارا درویش

235

امیرعلی قلندری فانی

227

مهدیه شیخ

192

امیرحسین پرنده خوزانی

145

محمد توانگر

127

سپهر کولیوندی

92

علی جواد زاده

76

امیرحسین بیدی

52

میلاد پورقاسمی

40

سیده عارفه موسویان

39

محمدعلی فتحیان

32

امیرحسین امینی

26

محدثه علی عباسی

25

مجید باوندپوری

25

مهدی شیخی

19

صالح الحسین ذریه

17

علی کاظمی

14

شکیبا طالب علم

14

محمد صادق کریمی

13

سید بهنام غیوری

12

محمد عسگری علویجه

10

محمد سالار رضائی

9

امین مظلوم

7

حسین جلیلی

4

 با آرزوی موفقیت برای اعضای جدید شورای صنفی دانشجویان

معاونت دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان

تاریخ

سال: 

1401

ماه: 

آذر

روز: 

2