اطلاعیه نتایج انتخابات دور دوم شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان

به اطلاع دانشجویان گرامی دانشگاه می رساند انتخابات دور دوم شورای صنفی دانشجویان دانشگاه در روز شنبه 28 آبان ماه در بستر مجازی election.iut.ac.ir برگزار گردیده و مطابق آیین نامه شورای صنفی، کمیته نظارت بر انتخابات در روز سه شنبه 1 آذر تشکیل و باتوجه به آرای کسب شده، افراد زیر به عنوان اعضای اصلی و اعضای علی البدل مشخص و حضور دانشجویان دانشگاه اعلام می گردد.
اعضای اصلی:
1- آقای رادمهر همدمی
2- آقای علی چراغی
3- خانم پردیس یاوری
4- آقای ابوالفضل عزیزی بروجنی
5- آقای فریدون فرودی
6- خانم سارا درویش
7- آقای امیرعلی قلندری فانی
8- آقای مهدیه شیخ
9- آقای امیرحسین پرنده خوزانی
اعضای علی البدل:
1- آقای محمد توانگر
2- آقای سپهر کولیوندی
3- آقای علی جوادزاده

با آرزوی موفقیت برای اعضای جدید شورای صنفی دانشجویان

معاونت دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان

تاریخ

سال: 

1401

ماه: 

آذر

روز: 

2