#اطلاعیه فعالیت دانشگاه صنعتی اصفهان در روز یکشنبه ۲۵ دی ماه

به استحضار دانشگاهیان ارجمند دانشگاه صنعتی اصفهان می‌رساند با عنایت به اطلاعیه کمیته مدیریت بحران استان اصفهان مبنی بر مدیریت مصرف انرژی، فعالیت‌های دانشگاه در روز یکشنبه ۲۵ دی ماه به صورت زیر می باشد:

️ کلیه امتحانات طبق برنامه ریزی قبلی به صورت #حضوری برگزار خواهد شد.

#سرویس_های_دانشجویی و #کارمندی طبق روال قبل برقرار می باشد.

️زمان #ساعت_اداری دانشگاه از ساعت ۷:۴۵ الی ۱۳ خواهد بود. #بانوان همکار باردار و دارای فرزند دبستانی و زیرشش سال، با هماهنگی مدیر مربوطه می توانند فعالیت های خود را به‌صورت #دورکاری پیگیری کنند. این افراد باید توسط مدیر مربوطه به مدیر امور اداری دانشگاه معرفی شوند.

اداره کل روابط عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان

تاریخ

سال: 

1401

ماه: 

دی

روز: 

24