قابل توجه شرکت کنندگان در مصاحبه مرحله اول بورسیه صنعت


پذیرفته شدگان مرحله اول تا پایان ساعت اداری روز دوشنبه 27 از طریق تماس تلفنی در جریان جزئیات مصاحبه نهایی قرار خواهند گرفت.

تاریخ

سال: 

1402

ماه: 

شهريور

روز: 

27