دعوت به همكاري مديريت خدمات عمومی

دانشگاه صنعتي اصفهان از بين متقاضيان آقا داراي مدرك تحصيلي ديپلم  و زير ديپلم برای همکاری در مديريت خدمات عمومی به صورت قرارداد شرکتی با عنوان شغل کارگر خدمات نظافت دعوت به همكاري مي­نمايد.

داوطلبان در صورت  دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در اين اطلاعيه مي‌توانند  کليه مدارك مورد نياز و فرم درخواست همکاری را در قالب يک فايلPDF  تهيه و از طريق پست الكترونيكي iut.ac.ir.office@of حداكثر تا 1402/07/10 ارسال نمايند و با شماره تلفن 33913208 تماس و از ارسال مدارک مورد نياز اطمينان حاصل نمايند.

زمان مصاحبه، از طريق تماس تلفني به افراد متقاضي اعلام خواهد شد.

به مدارك ناقص و يا مداركي كه بعد از تاريخ مقرر ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

لازم به ذکر است ارسال رزومه کاری تعهدی جهت مصاحبه و استخدام برای سازمان ايجاد نمی‌کند.

شرايط عمومي:

 1. الف- تابعيت جمهوري اسلامي ايران و عدم تغيير يا کسب تابعيت مضاعف در طول دوران خدمت.
 2. ب- التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعتقاد به ولايت فقيه.
 3. ج- اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسلام يا يکي از اديان پذيرفته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
 4. د- عدم سابقه عضويت يا وابستگي به گروههاي سياسي معارض با نظام اسلامي ايران.
 5. ه- عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهي اخلاقي و اعمال و رفتار خلاف حيثيت و شرافت و شئون شغلي.
 6. و- نداشتن سوء پيشينه کيفري موثر.
 7. ز- عدم محکوميت به محروميت از خدمات دائمي دولتي بر اساس رأي قطعي صادره از سوي مراجع ذيصلاح.
 8. ح- عدم اعتياد و اشتهار به خريد و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلي و نظاير آن.
 9. ط- دارا بودن مدرک پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت قانوني برایآاقايان.
 10. ي- برخورداري از سلامت و توانايي جسماني و رواني متناسب با خدمت مورد نظر.
 11. ل- دارا بودن حداکثر  35 سال سن تا تاريخ 10/07/1402

شرايط اختصاصي

 1. موفقيت در آزمون كتبي تخصصي و يا مصاحبه تخصصي (حسب نياز) و طي مراحل گزينش.
 2.  افرادي که داراي مدرک ديپلم هستند در اولويت قرار دارند

مدارك موردنياز:

الف ) تكميل برگ تقاضاي همكاري (يک قطعه عکس روي آن الصاق گردد).

ب) تصوير مدرك تحصيلي(معدل در آن ذكر شده باشد).

ج) تصوير تمام صفحات شناسنامه

د) کارت پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت قانوني دائم براي آقايان.

هـ ) تائيديه سوابق تجربي از شركت و يا سازمانهاي محل خدمت.

و)  رزومه سوابق تحصيلي ، علمي ، تحقيقاتي ، شغلي حداكثر در دو صفحه .

تاریخ

سال: 

1402

ماه: 

مهر

روز: 

5