دعوت به همكاري دانشکده مهندسی نساجی|تمدید شد

دانشگاه صنعتي اصفهان از بين متقاضيان آقا داراي مدرك تحصيلي حداقل مدرک کارشناسی و  کارشناسی ارشد نساجی با گرايش فناوری نساجی در اولويت اول و منسوجات فنی و پوشاک در اولويت دوم فارغ التحصيل يکي از دانشگاه هاي معتبر کشور به صورت شرکتی با عنوان شغلی کارشناس کارگاه بافندگی دعوت به همكاري مي­نمايد.

داوطلبان در صورت  دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در اين اطلاعيه مي‌توانند  کليه مدارك مورد نياز و فرم درخواست همکاری را در قالب يک فايلPDF  تهيه و از طريق پست الكترونيكي iut.ac.ir.office@of حداكثر تا 1402/08/17ارسال نمايند و با شماره تلفن 33913208 تماس و از ارسال مدارک مورد نياز اطمينان حاصل نمايند.

به مدارك ناقص و يا مداركي كه بعد از تاريخ مقرر ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

زمان آزمون تخصصي و يا مصاحبه تخصصي، از طريق تماس تلفني به افراد متقاضي اعلام خواهد شد.

به مدارك ناقص و يا مداركي كه بعد از تاريخ مقرر ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

زمان آزمون تخصصي و يا مصاحبه تخصصي متعاقبا" به افراد متقاضي از طريق تماس تلفني اعلام خواهد شد.

لازم به ذکر است ارسال رزومه کاری تعهدی جهت مصاحبه و استخدام برای سازمان ايجاد نمی‌کند.

شرايط عمومي:

الف- تابعيت جمهوري اسلامي ايران و عدم تغيير يا کسب تابعيت مضاعف در طول دوران خدمت.

ب- التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعتقاد به ولايت فقيه.

ج- اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسلام يا يکي از اديان پذيرفته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

د- عدم سابقه عضويت يا وابستگي به گروههاي سياسي معارض با نظام اسلامي ايران.

و- نداشتن سوء پيشينه کيفري موثر.

ز- عدم محکوميت به محروميت از خدمات دائمي دولتي بر اساس رأي قطعي صادره از سوي مراجع ذيصلاح.

ح- عدم اعتياد و اشتهار به خريد و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلي و نظاير آن.

ط- دارا بودن مدرک پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت قانوني براي آقايان.

ي- برخورداري از سلامت و توانايي جسماني و رواني متناسب با خدمت مورد نظر.

ل- دارا بودن حداکثر 30 سال سن براي دارندگان مدرک کارشناسي ،35 سال براي دارندگان مدرک کارشناسي ارشد تا تاريخ 1402/07/15

شرايط اختصاصي :

  1. مهارت کافی در کارهای مربوط به ماشینهای بافندگی تاری-پودی از جمله مکانیکی، نخ کشی و راه اندازی
  2. متعهد به کنترل تمامی ماشین آلات موجود در کارگاه بافندگی و اطمینان از صحت عملکرد آنها در زمان برگزاری کلاسهای اموزشی
  3. همکاری کامل در زمینه انجام امور پژوهشی با استفاده از ماشین آلات موجود در کارگاه بافندگی
  4. توانایی سرویس و نگهداری کامل و به موقع تمامی ماشین آلات موجود در کارگاه بافندگی
  5. تعهد پیگیری رفع عیب احتمالی تمامی ماشین آلات در اسرع وقت و هماهنگی با افراد و متخصصین بیرون و داخل دانشگاه در این زمینه
  6. تعهد پیگیری امور تاسیساتی مربوط به کارگاه بافندگی
  7. همکاری کامل با دانشجویان جهت انجام امور پژوهشی
  8. اولویت با افرادی که سابقه کار در شرکتهای بافندگی تاری-پودی را دارند.
  9. افراد متاهل نیز در اولویت انتخاب قرار می‌گیرند.
  10. موفقيت در آزمون كتبي تخصصي و يا مصاحبه تخصصي (حسب نياز) و طي مراحل گزينش.

مدارك موردنياز:

الف ) تكميل برگ تقاضاي همكاري (يک قطعه عکس روي آن الصاق گردد).

ب) تصوير مدرك تحصيلي دانشگاهي(معدل در آن ذكر شده باشد ويا توسط واحد دانشگاهي مربوطه تائيد شده باشد).

ج) تصوير تمام صفحات شناسنامه

د) کارت پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت قانوني دائم براي آقايان.

هـ ) تائيديه سوابق تجربي از شركت و يا سازمانهاي محل خدمت.

و)  رزومه سوابق تحصيلي ، علمي ، تحقيقاتي ، شغلي حداكثر در دو صفحه .

تاریخ

سال: 

1402

ماه: 

آبان

روز: 

13