دعوت به همكاري در شركت طرف پيمان با دانشگاه صنعتي اصفهان در دانشكده مهندسي عمران

شرکت طرف پيمان با دانشگاه صنعتي اصفهان از بين متقاضيان داراي مدرك تحصيلي کارشناسي  و كارشناسي ارشد مهندسي عمران در يكي از گرايش هاي سازه ، هيدروليک وسيالات، خاک و ژئوتکنيک فارغ التحصيل يکي از دانشگاه هاي معتبر کشور  با عنوان  شغلي كارشناس آزمايشگاه دانشكده مهندسي عمران به صورت شرکتی دعوت به همكاري مي­نمايد.

داوطلبان در صورت  دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در اين اطلاعيه مي‌توانند  کليه مدارك مورد نياز و فرم درخواست همکاری را در قالب يک فايلPDF  تهيه و از طريق پست الكترونيكي iut.ac.ir.office@of حداكثر تا 30/08/1402 ارسال نمايند و با شماره تلفن 33913208 تماس و از ارسال مدارک مورد نياز اطمينان حاصل نمايند.

به مدارك ناقص و يا مداركي كه بعد از تاريخ مقرر ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

زمان آزمون تخصصي و يا مصاحبه تخصصي، از طريق تماس تلفني به افراد متقاضي اعلام خواهد شد.

لازم به ذکر است ارسال رزومه کاری تعهدی جهت مصاحبه و استخدام برای سازمان ايجاد نمی‌کند.

شرايط عمومي:

الف- تابعيت جمهوري اسلامي ايران و عدم تغيير يا کسب تابعيت مضاعف در طول دوران خدمت.

ب- التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعتقاد به ولايت فقيه.

ج- اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسلام يا يکي از اديان پذيرفته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

د- عدم سابقه عضويت يا وابستگي به گروههاي سياسي معارض با نظام اسلامي ايران.

ه- عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهي اخلاقي و اعمال و رفتار خلاف حيثيت و شرافت و شئون شغلي.

و- نداشتن سوء پيشينه کيفري موثر.

ز- عدم محکوميت به محروميت از خدمات دائمي دولتي بر اساس رأي قطعي صادره از سوي مراجع ذيصلاح.

ح- عدم اعتياد و اشتهار به خريد و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلي و نظاير آن.

ط- دارا بودن مدرک پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت قانوني براي آقايان.

ي- برخورداري از سلامت و توانايي جسماني و رواني متناسب با خدمت مورد نظر.

ل- دارا بودن حداکثر 30 سال سن براي دارندگان مدرک کارشناسي ،35 سال براي دارندگان مدرک کارشناسي ارشد تا تاريخ 1402/08/30

به اطلاع داوطلبان می‌رساند سابقه بيمه به حداکثر سن متقاضيان اضافه می شود.

شرايط اختصاصي:

1- توانائي در طراحي و ساخت و بروز رساني وسايل و دستگاههاي آزمايشگاهي مهندسي عمران

2- توانائي در تعمير و سرويس دستگاههاي آزمايشگاهي در حوزه مهندسي عمران

3-داراي توانائي در حوزه برنامه ريزي آموزشي مرتبط با آزمايشگاه جهت سرويس دهي در چند آزمايشگاه به صورت هم زمان

4-داراي توانائي در تدريس دروس آزمايشگاهي مهندسي عمران

5- موفقيت در آزمون كتبي تخصصي و يا مصاحبه تخصصي (حسب نياز) و طي مراحل گزينش.

مدارك موردنياز:

الف ) تكميل برگ تقاضاي همكاري (يک قطعه عکس روي آن الصاق گردد).

ب) تصوير مدرك تحصيلي دانشگاهي(معدل در آن ذكر شده باشد ويا توسط واحد دانشگاهي مربوطه تائيد شده باشد).

ج) تصوير تمام صفحات شناسنامه

د) کارت پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت قانوني دائم براي آقايان.

هـ ) تائيديه سوابق تجربي از شركت و يا سازمانهاي محل خدمت.

و)  رزومه سوابق تحصيلي ، علمي ، تحقيقاتي ، شغلي حداكثر در دو صفحه .

تاریخ

سال: 

1402

ماه: 

آبان

روز: 

20