اطلاعیه ثبت نام مقدماتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی  نیمسال دوم  1403-1402

ثبت نام مقدماتی به عنوان مرحله اول ثبت نام نیمسال دوم4022 طي روزهای 25 و 27 آذر ماه 1402(شنبه الي دو‌شنبه) انجام می شود و شرکت در آن برای کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی الزامی می باشد خواهشمند است با دقت کلیه مراحل را مورد توجه قرار داده و سپس اقدام نمایید.

مراحل ثبت نام

  1. دانشجویان روز چهارشنبه 22 آذر ماه 1402، لیست دروس قابل اخذ در ثبت نام مقدماتی را از طریق گزارش 51 مشاهده نمایند.
  2. پس از مشاهده دروس قابل اخذ در ثبت نام مقدماتی با هماهنگی اساتید راهنما، در روزهاي25 الي 27 آذر تغییرات مورد نظر را (از طريق منوي ثبت نام- عمليات ثبت نام مقدماتي- اعمال و سپس گزینه تایید ثبت نام ) ابتدا دانشجو و پس از آن استاد راهنما اعمال نمایند.

تذاکرات مهم

الف) در ثبت نام اصلی فقط دانشجویانی مجاز به انتخاب واحد می باشند که در ثبت نام مقدماتی شرکت نموده و ثبت نام آنان توسط اساتید راهنما تایید شده باشد.

ب) پایان نامه، رساله، ارزیابی جامع و زبان نیاز به ثبت نام مقدماتی ندارد ولی در ثبت نام اصلی بایستی اخذ شود.

توجه: کليه دانشجويان داراي بدهي شهريه جهت جلوگيري از بروز مشكلات در فرايندهاي امتحانات پايان نيمسال و ثبت نام بايد هرچه سريعتربدهي قبلي خود را به طور کامل از طريق درگاه پرداخت الكترونيكي سيستم جامع گلستان تسويه نمایند.

                                                                                                                                    مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه

تاریخ

سال: 

1402

ماه: 

آذر

روز: 

18