آگهی دعوت به همکاری (اداره انتظامات )

دانشگاه صنعتي اصفهان از بين متقاضيان  داراي مدرك تحصيلي  کارشناسی و کارشناسی  ارشد  کلیه رشته ها از یکی از دانشگاه های معتبر (ترجيحاً دولتي) كشور براي همكاري در اداره انتظامات  دعوت به همكاري مي­ نمايد.

داوطلبان در صورت دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در اين اطلاعيه مي‌توانند صرفاً از طریق  سامانه مدیریت امور اداری و به آدرس https://edari.iut.ac.ir/employee-info  حداكثر تا پايان 1398/08/07 جهت شرکت در آزمون اقدام نمایند.

- به مدارك ناقص و يا مداركي كه بعد از تاريخ مقرر ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

- زمان آزمون کتبی و مصاحبه تخصصي متعاقبا" به افراد متقاضي از طريق تماس تلفني اعلام خواهد شد.

شرايط عمومي:

الف- تابعيت جمهوري اسلامي ايران و عدم تغيير يا کسب تابعيت مضاعف در طول دوران خدمت.

ب- التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعتقاد به ولايت فقيه.

ج- اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسلام يا يکي از اديان پذيرفته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

د- عدم سابقه عضويت يا وابستگي به گروههاي سياسي معارض با نظام اسلامي ايران.

ه- عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهي اخلاقي و اعمال و رفتار خلاف حيثيت و شرافت و شئون شغلي.

و- نداشتن سوء پيشينه کيفري موثر.

ز- عدم محکوميت به محروميت از خدمات دائمي دولتي بر اساس رأي قطعي صادره از سوي مراجع ذيصلاح.

ح- عدم اعتياد و اشتهار به خريد و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلي و نظاير آن.

ي- برخورداري از سلامت و توانايي جسماني و رواني متناسب با خدمت مورد نظر.

 

شرايط اختصاصي: 

1- آشنایی مقدماتی با مهارت های پنجگانه ICDL

2-  دارای گواهینامه رانندگی پایه دو

3- حداقل قد 180 سانتیمتر

4- توانایی انجام وظیفه به صورت شیفت کاری

5- انجام خدمت سربازی ( کسانی که بنا به هر دلیلی کارت معافیت دارند مجاز به شرکت در فراخوان نیستند)

6- حداکثر سن 32 سال تمام

 

مدارك مورد نياز:

الف ) تكميل فرم تقاضا به صورت کامل

ب) بارگذاری کامل تصویر مدارک تحصيلي (معدل در آن ذكر شده باشد و يا توسط واحد دانشگاهي مربوطه تائيد شده باشد).

ج) بارگذاری تصوير تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي و دیگر مدارک خواسته شده در فرم

یادآور می شود به مدارکی که به صورت دستی و غیر از ثبت نام از طریق سایت صورت گرفته باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

 

تاریخ

سال: 

1398

ماه: 

آبان

روز: 

01