اطلاعیه انتخاب اتاق نمونه بهداشتی دانشجویان

به مناسبت هفته خوابگاه ها، اتاق نمونه بهداشتی دانشجویان انتخاب خواهد شد.

هدف از انتخاب اتاق نمونه بهداشتی دانشجویان، ارتقای سلامت دانشجویان خوابگاهی و شاخص های بهداشتی خوابگاه ها عنوان شده و حساس سازی دانشجویان در خصوص اهمیت و جایگاه بهداشت در خوابگاه ها نیز از دیگر اهداف این انتخاب است.

رعایت نظم و ترتیب در اتاق، رعایت بهداشت فردی و رعایت نکات ایمنی و بهداشت محیط از جمله معیارهای انتخاب اتاق نمونه بهداشتی دانشجویان بیان شده است.

فرایند اجرا و انتخاب نیز با مراجعه به سایت دانشگاه و دانلود فرم خودارزیابی آغاز می شود و پس از تکمیل فرم و تحویل آن به مرکز بهداشت و درمان دانشگاه، کارشناسان از اتاق ها بازدید نموده و در هفته گرامیداشت خوابگاه ها از اتاق های نمونه تقدیر به عمل خواهد آمد.

دانشجویان می توانند "فرم خود ارزیابی اتاق96 " را از اینجا دریافت نمایند.

تاریخ

سال: 

1397

ماه: 

فروردین

روز: 

27