اطلاعیه دانشگاه صنعتی اصفهان در خصوص مرحله دوم ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال تحصیلی 97

 

به اطلاع كليه داوطلبين شركت در مرحله دوم آزمون دکتري 1397 مي رساند ضروری است نسبت به تکمیل فرم شماره 1 صرفا در سامانه گلستان http://golestan.iut.ac.ir  اقدام نمایند. از داوطلبانی که در این سامانه ثبت نام ننمایند مصاحبه و بررسی سوابق صورت نخواهد گرفت.

 

داوطلبين محترم توجه نمايند لازم است جهت دستيابي به اطلاعات تكميلي در خصوص نحوه برگزاري مصاحبه، به وب سايت دانشكده مربوطه مراجعه نمايند.

 

هنگام شرکت در مصاحبه مدارك زير را همراه داشته باشید.

1-تصویر کارنامه نیمه متمرکز دکتری سال 1397

2- اصل و كپي مدارك شناسايي (شناسنامه و كارت ملي)

3-    اصل مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد یا گواهي معدل مربوط به مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد

4-    گواهي طول دوره تحصيل مربوط به مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد (تعداد ترم هاي تحصيلي)

5-   اصل کليه مستندات سوابق پژوهشی (مقالات، ثبت اختراع، شركت در همايش و .....)

6-ارائه توصیه نامه علمی معتبر

7- اصل حکم کارگزینی مبنی بر رسمی - قطعی یا رسمی-آزمایشی بودن عضو هیئت علمی (صرفا برای متقاضیان سهمیه مربی دانشگاههاي دولتي)

8-  صفحه اول پایان نامه کارشناسی ارشد در صورت فارغ التحصیلی

9- اصل مدرک زبان (برای کسانی که مایل به استفاده از امتیاز زبان می باشند)

10- پرداخت هزینه مصاحبه  (800/000 ريال) به حساب دانشگاه صنعتي اصفهان

(پرداخت فقط  به صورت الكترونيكي و از طريق درگاه بانك ملي در سامانه  سيستم گلستان امكان پذير مي‌باشد).

                                                                                                           مركز تحصيلات تكميلي دانشگاه

 

این دانشگاه در هیچ یک از کد رشته های مورد درخواست، آزمون کتبی برگزار نمی نماید.

 

تاریخ مصاحبه پيشنهادي سازمان سنجش به تفکیک برای رشته های مختلف در زير آمده است.

براي اطمينان از روز دقيق مصاحبه و جزئيات ديگر توصيه مي شود به وب سايت دانشكده مربوطه مراجعه فرمائيد:

 

كد محل

رشته*گرايش

نام دوره

تاريخ مصاحبه

2369

شيمي *شيمي فيزيك                                                     

روزانه                       

16 و 17 تير

2424

شيمي *شيمي الي                                                       

روزانه                       

16 و 17 تير

2466

شيمي *شيمي الي                                                       

پرديس خودگردان               

16 و 17 تير

2491

شيمي *شيمي تجزيه                                                     

روزانه                       

16 و 17 تير

2530

شيمي *شيمي تجزيه                                                     

پرديس خودگردان               

16 و 17 تير

2554

شيمي *شيمي معدني                                                     

روزانه                       

16 و 17 تير

2810

رياضي *اناليز                                                        

روزانه                       

30 خرداد

2842

رياضي *هندسه /توپولوژي /                                             

روزانه                       

30 خرداد

2906

رياضي كاربردي *-                                                      

روزانه                       

30 خرداد

3013

فيزيك *ذرات بنيادي ونظريه ميدان ها                                   

روزانه                       

6 تير

3077

فيزيك *فيزيك ماده چگال                                               

روزانه                       

6 تير

3116

فيزيك *فيزيك هسته اي                                                 

روزانه                       

6 تير

3280

مهندسي برق *الكترونيك                                                

روزانه                       

20 و 21 خرداد

3323

مهندسي برق *مخابرات ميدان وموج                                       

روزانه                       

21 خرداد

3347

مهندسي برق *مخابرات سيستم                                            

روزانه                       

21 خرداد

3415

مهندسي برق *قدرت                                                     

روزانه                       

21 خرداد

3475

مهندسي برق *كنترل                                                    

روزانه                       

20 و 21 خرداد

3520

مهندسي عمران *سازه                                                   

روزانه                       

26 و 27 تير

3555

مهندسي عمران *سازه                                                   

پرديس خودگردان               

26 و 27 تير

3578

مهندسي عمران *ژئوتكنيك                                               

بورس اعزام خارج              

26 و 27  تير

3629

مهندسي عمران *اب وسازه هاي هيدروليكي                                 

روزانه                       

26 و 27  تير

3749

مهندسي مكانيك *ساخت وتوليد                                           

روزانه                       

16 و 17 تير

3785

مهندسي مكانيك *طراحي كاربردي شاخه تخصصي مكانيك جامدات                

روزانه                       

16 و 17 تير

3828

مهندسي مكانيك *طراحي كاربردي شاخه تخصصي مكانيك جامدات                

پرديس خودگردان               

16 و 17 تير

3847

مهندسي مكانيك *طراحي كاربردي شاخه تخصصي ديناميك كنترل وارتعاشات      

روزانه                       

16 و 17 تير

3901

مهندسي مكانيك *تبديل انرژي                                           

روزانه                       

16 و 17 تير

3944

مهندسي مكانيك *تبديل انرژي                                           

پرديس خودگردان               

16 و 17 تير

4014

مهندسي معدن *اكتشاف موادمعدني                                        

روزانه                       

19 خرداد

4020

مهندسي معدن *اكتشاف موادمعدني                                        

نوبت دوم                     

19 خرداد

4026

مهندسي معدن *استخراج موادمعدني                                       

روزانه                       

19 خرداد

4030

مهندسي معدن *استخراج موادمعدني                                       

نوبت دوم                     

19 خرداد

4047

مهندسي معدن *مكانيك سنگ                                              

روزانه                       

19 خرداد

4052

مهندسي معدن *مكانيك سنگ                                              

نوبت دوم                     

19 خرداد

4058

مهندسي پليمر*فراورش                                                  

روزانه                       

12 خرداد

4068

مهندسي پليمر*فراورش                                                   

نوبت دوم                     

12 خرداد

4120

مهندسي پزشكي *بيومتريال                                              

روزانه                       

7 خرداد

4129

مهندسي صنايع *اتوماسيون                                              

بورس اعزام خارج              

22 خرداد

4137

مهندسي صنايع *-                                                      

روزانه                       

22 خرداد

4183

مهندسي كامپيوتر*نرم افزار                                            

روزانه                       

29 خرداد

4203

مهندسي كامپيوتر*معماري سيستم هاي كامپيوتري                           

روزانه                       

29 خرداد

4219

مهندسي كامپيوتر*هوش مصنوعي ورباتيكز                                  

روزانه                       

29 خرداد

4276

مهندسي موادومتالورژي *-                                              

روزانه                       

20 خرداد

4304

مهندسي موادومتالورژي *-                                              

پرديس خودگردان               

20 خرداد

4307

مهندسي شيمي *سينتيك وكاتاليست                                        

بورس اعزام خارج              

21 و 22 خرداد

4316

مهندسي شيمي *-                                                       

روزانه                       

21 و 22 خرداد

4342

مهندسي شيمي *-                                                       

نوبت دوم                     

21 و 22 خرداد

4357

مهندسي شيمي *-                                                       

پرديس خودگردان               

21 و 22 خرداد

4374

فناوري نانو*نانومواد                                                 

روزانه                       

7 خرداد

4405

مهندسي نساجي *تكنولوژي نساجي                                         

روزانه                       

29 خرداد

4409

مهندسي نساجي *تكنولوژي نساجي                                         

نوبت دوم                     

29 خرداد

4414

مهندسي نساجي *شيمي نساجي وعلوم الياف                                 

روزانه                       

29 خرداد

4417

مهندسي نساجي *شيمي نساجي وعلوم الياف                                 

نوبت دوم                     

29 خرداد

4421

مهندسي سيستم هاي انرژي *انرژي                                        

بورس اعزام خارج              

13 خرداد

4431

محيطزيست *تنوع زيستي                                                 

بورس اعزام خارج              

12 خرداد

4436

علوم ومهندسي محيطزيست *-                                             

روزانه                       

12 خرداد

4451

مهندسي مكانيك بيوسيستم *طراحي ماشين هاي كشاورزي                      

روزانه                       

8 خرداد

4493

علوم ومهندسي باغباني *فيزيولوژي توليدوپس ازبرداشت گياهان باغباني     

روزانه                       

27 خرداد

4528

علوم ومهندسي صنايع غذايي *زيست فناوري موادغذايي                      

بورس اعزام خارج              

9 خرداد

4530

علوم ومهندسي صنايع غذايي *صنايع غذايي                                

روزانه                       

9 خرداد

4543

علوم ومهندسي صنايع غذايي *فناوري موادغذايي                           

روزانه                       

9 خرداد

4551

علوم ومهندسي صنايع غذايي *زيست فناوري موادغذايي                      

روزانه                       

9 خرداد

4648

مديريت منابع خاك *فيزيك وحفاظت خاك                                   

روزانه                       

23 خرداد

4656

مديريت منابع خاك *منابع خاك وارزيابي اراضي                           

روزانه                       

23 خرداد

4661

مديريت منابع خاك *فيزيك وحفاظت خاك                                   

نوبت دوم                     

23 خرداد

4665

مديريت منابع خاك *منابع خاك وارزيابي اراضي                           

نوبت دوم                     

23 خرداد

4671

علوم دامي *فيزيولوژي دام وطيور                                       

روزانه                       

6 تير

4686

علوم دامي *تغذيه دام                                                  

روزانه                       

6 تير

4701

علوم دامي *ژنتيك واصلاح دام وطيور                                    

روزانه                       

6 تير

4731

علوم دامي *فيزيولوژي دام وطيور                                       

نوبت دوم                     

6 تير

4738

علوم دامي *تغذيه دام                                                 

نوبت دوم                     

6 تير

4745

علوم دامي *ژنتيك واصلاح دام وطيور                                    

نوبت دوم                     

6 تير

4775

علوم ومهندسي اب *ابياري وزهكشي                                       

روزانه                       

23 خرداد

4847

ژنتيك وبه نژادي گياهي *-                                             

روزانه                       

27 خرداد

4877

اگروتكنولوژي *فيزيولوژي گياهان زراعي                                 

روزانه                       

6 تير

5073

علوم ومهندسي شيلات *تكثيروپرورش ابزيان                               

روزانه                       

9 خرداد

5106

علوم ومهندسي مرتع *-                                                 

روزانه                       

21 خرداد

5111

علوم ومهندسي مرتع *-                                                 

نوبت دوم                     

21 خرداد

 

 

تاریخ

سال: 

1397

ماه: 

خرداد

روز: 

05