گزارش ویدئویی امدادرسانی و همیاری ویژه دانشگاهیان دانشگاه صنعتی اصفهان با هموطنان سیل زده