پایان عملیات نوسازی و بهره برداری از مدرسه شهید کاظمی پلدختر