گزارش تلویزیونی«آئین وصال»|مراسم شکوهمند و تاریخی استقبال وتکریم خانواده شهید شکرائیان