گزارش واحد مرکزی خبر از دومین دوره مسابقات رباتیک دانشگاه صنعتی اصفهان