آرشیو خبرها

به همت دانشكده فيزيك دانشگاه صنعتي اصفهان برگزاري كارگاه تخصصي فيزيك ماده چگال
به همّت كانون قرآن وعترت نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري: عطر روح نواز قرآن كريم در نخستين روزهاي آغاز سال تحصيلي در دانشگاه صنعتي اصفهان

صفحات