کدخبر:1016/941019

19 دی 1394

جدول ارتقاء علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان ازابتدای سال جاری
معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان:
جدول ارتقاء علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان ازابتدای سال جاری
براساس اعلام معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان، فهرست اسامی اعضای هیأت علمی که ارتقاء علمی آنان در نشست های سال جاری هیأت ممیزه این دانشگاه مورد تصویب قرار گرفته است به شرح ذیل است.

نام عضو هیأت علمی

دانشکده

ارتقاء به مرتبه

شماره جلسه

زمان

دکتر بهزاد نیرومند

مهندسی مواد

استاد

162

فروردین

ماه

 1394

دکتر راحب باقر پور

مهندسی معدن

دانشیار

دکتر حسین چینی فروشان

شیمی

دانشیار

دکتر احمدرضا مختاری

مهندسی معدن

دانشیار

164

خرداد

ماه

1394

دکتر احسان ادیب

مهندسی برق و کامپیوتر

دانشیار

دکتر پرویز کاملی

فیزیک

استاد

165

دکتر داریوش سمنانی

مهندسی نساجی

استاد

دکتر کیقباد شمس

مهندسی شیمی

استاد

دکتر سروش علیمرادی

ریاضی

دانشیار

دکتر احمد کرمانپور

مهندسی مواد

استاد

166

تیر

ماه

1394

دکتر کیوان اصغری

مهندسی عمران

دانشیار

دکتر محمدعلی روشن ضمیر

مهندسی عمران

دانشیار

دکتر علی اکبر عالم رجبی

مهندسی مکانیک

استاد

167

مرداد ماه

1394

دکتر اصغر غلامی

مهندسی برق و کامپیوتر

دانشیار

دکتر سید ظفراله کلانتری

فیزیک

استاد

169

شهریور

ماه

1394

دکتر ابوالقاسم زیدآبادی نژاد

مهندسی برق وکامپیوتر

دانشیار

دکتر سید قهرمان طاهریان

ریاضی

دانشیار

دکتر امیر هاشمی

ریاضی

دانشیار

170

دکتر منصور آقاسی

ریاضی

دانشیار

دکتر عاطفه قربانی

ریاضی

دانشیار

دکتر محمد شیخ زاده

مهندسی نساجی

استاد

171

مهر

ماه

1394

دکتر فتح اله کریم زاده

مهندسی مواد

استاد

دکتر حسین فرخ پور

شیمی

دانشیار

دکتر محسن مجیری

مهندسی برق وکامپیوتر

دانشیار

دکتر سید حسن طباطبایی

مهندسی معدن

دانشیار

172

دکترسیدرضا حجازی

مهندسی صنایع

استاد

173

آبان ماه

1394

دکتر عباس قائی

مهندسی مکانیک

دانشیار

دکتر علی نصیرپور

مهندسی کشاورزی

دانشیار

175

آذرماه

1394

دکتر محمد دانش 

مهندسی مکانیک

دانشیار

176

دی ماه

1394

دکتر مرتضی صادقی

مهندسی شیمی

دانشیار

 

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
CAPTCHA
برای اطمینان از اینکه شما یک فرد حقیقی هستید و از ورود اسپمرهای خودکار جلوگیری شود.
جای خالی را پر کنید.