کدخبر:1722/20210421

21 فروردین 2021

اعلام اسامى پذيرفته‌شدگان كارشناسى‌ارشد بدون آزمون ١٤٠٠(فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعتى اصفهان)
اسامى پذيرفته‌شدگان كارشناسى‌ارشد بدون آزمون ١٤٠٠(فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعتى اصفهان) پیش از ثبت مشخصات در پرتال سازمان سنجش به شرح ذیل است.

اسامی پذیرفته‌شدگان و ذخیره‌های کارشناسی ارشد بدون آزمون ۱۴۰۰

(فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعتی اصفهان)

دانشكده مهندسي مواد

نام ونام خانوادگي

رشته/ گرایش پذیرفته شده

نرگس السادات حسینی

مهندسي مواد-  شناسایی و انتخاب مواد

حسنی چنانی

مهندسي مواد-  شناسایی و انتخاب مواد

سپیده نجارزادگان

مهندسي مواد-  شناسایی وانتخاب مواد

الهام سروش

مهندسي مواد-  شناسایی و انتخاب مواد

نیلوفر اکبری فیض ابادی

مهندسي مواد-  شناسایی و انتخاب مواد

مهدی زارع

مهندسي مواد-  بیومواد

مجتبی رجبی نژاد میمه

مهندسي مواد-  شناسایی و انتخاب مواد

سعید مکی ابادی

مهندسي مواد-  شناسایی و انتخاب مواد

زهرا زارعی

مهندسي مواد-  بیومواد

اریان ولی خانی

مهندسي مواد-  خوردگی

فاطمه انصاری بنی

مهندسي مواد-  خوردگی

محمد معتمدی تهرانی

مهندسي مواد-  جوشكاری

زهرا سادات روحانی اصفهانی

مهندسي مواد-  استخراج

ارسلان کریمی

مهندسي مواد-  جوشکاری

فاطمه طاهری

ذخیره

نیلوفر فانی

ذخیره

رضا لطیفی

ذخیره

علی سراج

ذخیره

نگین کاظمی اسفه

ذخيره

دانشكده مهندسي معدن

نام و نام خانوادگی

رشته / گرایش پذیرفته شده

مهدی فلاحت دوست

مهندسي معدن-  استخراج معدن

هانی حیدری نارمندی

مهندسي معدن-  استخراج معدن

محمد شفیعی

مهندسي معدن-  فراوری مواد معدنی

آیناز جمال زاده یاری

مهندسي معدن-  فراوری مواد معدنی

عبدالرضا آقاجانی

مهندسي معدن-  مکانیک سنگ

مهدی سلمانی کوپایی

مهندسي معدن-  مکانیک سنگ

محمد متین منعمی گوهری

ذخیره

علی رضائی

ذخیره

دانشكده مهندسي صنایع

نام و نام خانوادگی

رشته/ گرایش پذیرفته شده

وحید فرهمند نیک

مهندسي صنايع -  بهینه سازی

امیر حسین کاظمی

مهندسي صنايع -  لجستیک و زنجیره تامین

محمدعلی عموچی فروشانی

مهندسي صنايع -  لجستیک و زنجیره تامین

فائزه اکبری

مهندسي صنايع -  سیستم های کلان

امین امانی فر

مهندسي صنايع -  لجستیک و زنجیره تامین

فرزانه اکبری

مهندسي صنايع -  سیستم های کلان

مهسا اکراهی

مهندسي صنايع -  بهینه سازی

علی خانی

مهندسي صنايع -  سیستم‌های کلان

سید حسن هاشمی

مهندسي صنايع -  بهینه سازی

علیرضا قوامی

ذخیره

سارا کریمی

ذخیره

سجاد محمدی فرد

ذخیره

فاطمه احمدی کلیسانی

ذخیره

محمد شب‌انگیز

ذخیره

سارا محمدی جاری

ذخیره

دانشكده مهندسی شیمی

نام و نام خانوادگی

رشته/ گرایش پذیرفته شده

سحر سادات میرصفایی ریزی

مهندسي شيمي -  بیوتکنولوژی

علی کریمی

مهندسي شيمي -  بیوتکنولوژی

نرجس عماد زاده

مهندسي شيمي -  طراحی فرایند

علیرضا زارعی دستگردی

مهندسي شيمي -  جداسازی

عطیه سادات مشتاقیون

مهندسي شيمي -  جداسازی

امیر حسین صمیمی

مهندسي شيمي -  طراحی فرایند

سید رضا موسوی حیدری

مهندسي شيمي - طراحی فرایند

پگاه رضائی مارنانی

مهندسي پليمر- فراورش

محمدرضا سرلک

مهندسي پليمر- فراورش

محمدعلی میرمجربیان

مهندسي نفت- مخازن هیدروکربوری

محمد مهدی میر مجربیان

مهندسي نفت- مخازن هیدروکربوری

محمدرضا زاولانه

ذخیره

محمد حسن زمانی نوکابادی

ذخیره

دانشكده مهندسی مکانیک

نام و نام خانوادگی

رشته/ گرایش پذیرفته شده

علی قدمی

مهندس مكانيك - طراحی کاربردی

سید نوید طاوسی ولندابی

مهندس مكانيك - تبدیل انرژی

علی حقیقی

مهندس مكانيك - طراحی کاربردی

محمدرضا تقی محمدی خوندابی

مهندس مكانيك - طراحی کاربردی

سید محمد محمدزاده قهفرخی

مهندس مكانيك - طراحی کاربردی

سید محمد علی حسینیان

مهندس مكانيك - طراحی کاربردی

علی میرزائی

مهندس مكانيك - طراحی کاربردی

حمیدرضا عسگری راد

مهندس مكانيك - طراحی کاربردی

عباس محمدی وندیشی

مهندس مكانيك - طراحی کاربردی

سعید مکتوبیان

مهندس مكانيك - طراحی کاربردی

سید امین چابک

مهندس مكانيك - تبدیل انرژی

علی حمیدی فر

مهندس مكانيك - طراحی کاربردی

حسن رهنما فلاورجانی

مهندس مكانيك - طراحی کاربردی

ملیکا سادات علوی

مهندس مكانيك - طراحی کاربردی

معراج ملکوتی خواه

مهندس مكانيك - طراحی کاربردی

حمیدرضا عباسی مبارکه

مهندس مكانيك - ساخت و تولید

کامیاب معصومی گودرزی

مهندس مكانيك - ساخت وتولید

هادی بیجاری

مهندس مكانيك - تبدیل انرژی

عارفه حمیدی پور

مهندس مكانيك - تبدیل انرژی

مریم گندمکار

مهندس مكانيك - تبدیل انرژی

متین شانه ساز زاده

ذخیره

علی گرامی

ذخیره

سینا حیدری فرد

ذخیره

عيسی بن علی وند

ذخیره

محمد حسین شجاعی فرد

ذخیره

ماجده رضایی

ذخیره

حمیدرضا ارش پور

ذخیره

سیدامیرحسین حسین‌زاده

ذخیره

مسعود علی صادقی

ذخيره

محمدحسن مددی

ذخيره

علی بیدارم

ذخیره

دانشكده مهندسی عمران

نام و نام خانوادگی

رشته/ گرایش پذیرفته شده

فرناز شاهی

مهندسي عمران- سازه

امیر حسین شاه زمانی

مهندسي عمران- سازه

محمد حسین ضغیم

مهندسي عمران- راه و ترابری

امیر محمد رحیمی

مهندسي عمران- مهندسی مدیرت و منابع آب

محمد مهدی دادایی

مهندسي عمران- سازه

رضا پریشان

مهندسي عمران- سازه

محمد امین حمادی

مهندسي عمران- سازه

فرشته نساج

مهندسي عمران- سازه

محمدعلی محمدی

مهندسي عمران- ژئوتکنیک

مسعود امینی

مهندسي عمران- مهندسی مدیریت و منابع آب

الهه آقا حسینی

مهندسي عمران- سازه های هیدرولیکی

فرنوش جبلی

مهندسي عمران- محیط زیست

علیرضا حسینعلی زاده

مهندسي عمران- ژئوتکنیک

پریوش حبیبی

ذخیره

زهرا وطن خواه

ذخیره

محمد ضیایی

ذخیره

دانشكده مهندسی حمل ونقل

نام و نام خانوادگی

رشته/ گرایش پذیرفته شده

سارا فتاحی

مهندسي حمل و نقل- حمل ونقل

دانشكده  مهندسی برق

نام و نام خانوادگی

رشته/ گرایش پذیرفته شده

محمد احسان عمو

مهندسي برق - مخابرات سیستم

محمدرضا اباذری

مهندسي برق - مخابرات سیستم

محمد جواد نقدی

مهندسي برق - مخابرات سیستم

نیلوفر یوسفی

مهندسي برق - کنترل

ابراهیم یوسفیان

مهندسي برق - مخابرات میدان و موج

محمدرضا احمدی پور

مهندسي برق - مخابرات سیستم

سپهر طالبی

مهندسي برق - کنترل

مجید محمد صادقی پورقدرت ابادی

مهندسي برق - مخابرات سیستم

رضا منتظرالقائم

مهندسي برق - الکترونیک

شادی خسروی

مهندسي برق - مخابرات سیستم

عرفان مشکوتی

مهندسي برق - الکترونیک

محمدامین لاله زار

مهندسي برق - کنترل

فرشاد سلیمان

مهندسي برق - الکترونیک

ثمین دانش

مهندسي برق - ماشین های الکتریکی و درایو

علیرضا بقائی مزرعه کهنه

مهندسي برق - شبکه های مخابراتی

محمد صادق رادفر

مهندسي برق - بیوالکتریک

سید احسان قریشی

مهندسي برق - مخابرات میدان و موج

صابره سادات میریان پور

مهندسي برق - بیوالکتریک

امیر حسین مشهدی

مهندسي برق - سیستم قدرت

پویان رضائی پورلاسکی

مهندسي برق - بیوالکتریک

حمیدرضا سلطانی

مهندسي برق - ماشینهای الکتریکی و درایو

علی عبداللهیان

مهندسي برق - قدرت سیستم

فرهاد واثقی

مهندسي برق - شبکه های مخابراتی

محمد قربانی کهریزسنگی

ذخیره

نجمه سهیلی پور

ذخیره

رضا داودی بنی

ذخیره

دانشكده مهندسی کامپیوتر

نام و نام خانوادگی

رشته/ گرایش پذیرفته شده

الناز رحتمی

مهندسي كامپيوتر- هوش مصنوعی

سید علی طباطبایی

مهندسي كامپيوتر- هوش مصنوعی

حمید دشتبانی

مهندسي كامپيوتر- هوش مصنوعی

ساجده نیک نداف

مهندسي كامپيوتر- نرم افزار

محمد هادی حاجی حسینی

مهندسي كامپيوتر- نرم افزار

سید علی امیر شاه کرمی

مهندسي كامپيوتر- معماری کامپیوتر

حدیث احمدیان

ذخیره

ارمان زارعیان جهرمی

ذخیره

مریم سعید مهر

ذخیره

امیر محمد منصوریان

ذخیره

مائده شامیرزایی

ذخیره

ریحانه حلوائي

ذخیره

غزاله زه تاب

ذخیره

فاطمه نادی راوندی

ذخیره

سیاوش قاسمی اشکفتکی

ذخیره

سهیل فدایی اشیانی

ذخیره

هادی فاضلی نیا

ذخیره

علی خواجه گیلی

ذخیره

مهدیه احمدی

ذخیره

دانشكده فیزیک

نام و نام خانوادگی

رشته/ گرایش پذیرفته شده

فرید نادرپور

فيزيك - ذرات بنیادی

مریم راعی

فيزيك - ماده چگال

نگار پرداختیم

فيزيك - ماده چگال

بهاره سادات بحرینیان

فيزيك - ذرات بنیادی

نیما حامد

فيزيك - ذرات بنیادی

زهرا دلاور

فيزيك - ماده چگال

محمد حسین نامدار

فيزيك - ذرات بنیادی

اميرحسین فرازبخت

ذخيره

دانشكده شیمی

نام و نام خانوادگی

رشته/ گرایش پذیرفته شده

فاطمه زمانی

شيمي - شیمی الی

مانده نریمانی

نانو شیمی

راضیه بصیری

شيمي - شیمی الی

محمد جواد ملکی خیر ابادی

شيمي - شیمی تجزیه

مریم جهادی نائینی

شيمي - شیمی فیزیک

علی ناهیدی نژاد

شيمي - شیمی الی

عاطفه سادات حسینی سیاهبومی

شيمي - شیمی فیزیک

زهرا فضل اللهی

شيمي - شیمی تجزیه

سحر السادات میر صفایی

نانو شیمی

دانشكده مهندسی نساجی

نام و نام خانوادگی

رشته/ گرایش پذیرفته شده

سارا محمدی

مهندسي نساجي - فناوری

زهرا رفیعیان

مهندسي نساجي - فناوری

مرضیه بصیری

مهندسي نساجي - الیاف

پریسا جوهریان

مهندسي نساجي - فناوری

کامیاب کرمی

مهندسي نساجي - الیاف

پرستو سعیدی

مهندسي نساجي - الیاف

مهسا جولایی

مهندسي نساجي - شیمی نساجی

گلناز استاد شریف

مهندسي نساجي - شیمی نساجی

علی بابائی بندراتی

مهندسي نساجي - فناوری

هلیا هنریار

مهندسي نساجي - فناوری

دانشكده مهندسي كشاورزي

نام و نام خانوادگی

رشته/ گرایش پذیرفته شده

زینب واحدی

مهندسي آب - منابع اب

کیمیا اخوان

مهندسي آب - سازه های ابی

فاطمه امیری

مهندسي آب - ابیاری و زهکشی

امیر حسین غلامی

مهندسي باغباني - میوه کاری

نفیسه دهقانی

مهندسي باغباني - محصولات گلخانه ای

زهرا ترکان

مهندسي توليد و ژنتيك گياهي- ژنتیک به نژادی

احمدرضا بهروز

مهندسي توليد و ژنتيك گياهي- ژنتیک به نژادی

مژده بوستانیان

مهندسي توليد و ژنتيك گياهي- اگروتکنولوژی

لیلا قاسمی نژاد

مهندسي علوم و صنايع غذايي- فناوری مواد غذایی

محمد مهدی رستم ابادی

مهندسي علوم و صنايع غذايي- صنایع غذایی

فرزانه محبی

مهندسي علوم و صنايع غذايي- فناوری مواد غذایی

رضا شجاع

مهندسي مكانيك بيوسيستم - طراحی پس از برداشت

سید مهدی نوربخش شورابی

مهندسي گياهپزشكي- بیماری شناسی

فاطمه مصطفایی

مهندسي گياهپزشكي- بیماری شناسی

فرزانه شجاعی مارنانی

مهندسي گياهپزشكي- حشره شناسی

زهرا ناظریان شاه کوچکی

مهندسي علوم دامي- تغذیه طیور

میثم غلامی

مهندسي علوم دامي- تغذیه دام

مریم سادات امامی

مهندسي علوم دامي- تغذیه دام

امیر علی طوقانی

مهندسي كشاورزي- بیوتکنولوژی

مهدی مستاجران

مهندسي كشاورزي- بیوتکنولوژی

نیلوفر محمدی

مهندسي كشاورزي- بیوتکنولوژی

سروین السادات ابوسبا کاظمینی

ذخیره

فاطمه مازادی

ذخیره

مهرو اثنی عشر

ذخیره

گلناز مانیان

ذخیره

علیرضا زارعی

ذخیره

دانشكده مهندسي منابع طبيعي

نام و نام خانوادگی

رشته/ گرایش پذیرفته شده

مهدي عادل نسب

مهندس مرتع و آبخيزداري- سيلاب رودخانه

وجیهه طاهری تهرانی

مهندسي شيلات- تکثیر و پرورش ابزیان

فائزه عباسیان

مهندسي شيلات- ابزیان شیلاتی

زهرا محمدی مبارکه

مهندسي محيط زيست - ارزیابی امایش سرزمین

مریم کبیری قلعه شاهی

مهندسي محيط زيست -الودگی محیط زیست

ارغوان گرانمایه

مهندسي محيط زيست -الودگی محیط زیست

غزاله چاهیانچی

ذخیره

علي خاكساري

ذخيره

حانيه آقاباباگليان

ذخیره

به استحضار می رساند، اسامی پذیرفته شدگان دانشکده علوم ریاضی و نیز دانش اموختگان بجز دانشگاه صنعتی اصفهان متعاقباً از طریق همین صفحه اطلاع رسانی خواهد شد.

 

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
CAPTCHA
برای اطمینان از اینکه شما یک فرد حقیقی هستید و از ورود اسپمرهای خودکار جلوگیری شود.
جای خالی را پر کنید.