کدخبر:1250/14000416

16 تیر 16

انتصاب دکتر سعید آجلی به سمت معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر سید مهدی ابطحی رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان در حکمی دکتر سعید آجلی را به سمت معاون دانشجویی دانشگاه منصوب کرد.

معاون دانشجویی جدید دانشگاه صنعتی اصفهان هم اینک دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه است.

مدیرکل آموزش دانشگاه صنعتی اصفهان طی سال های 90 تا 95 و نیز از سال 98 تاکنون، مدیر دفتر برنامه ریزی آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان از سال 95 تا 97 و سرپرستی تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی نساجی طی سال های 87 تا 90، از جمله سوابق اجرایی دکتر سعید آجلی است.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
CAPTCHA
برای اطمینان از اینکه شما یک فرد حقیقی هستید و از ورود اسپمرهای خودکار جلوگیری شود.
جای خالی را پر کنید.