کدخبر:1114/14001119

19 بهمن 1400

آخرين خبرها از انتصابات داخلي دانشگاه صنعتي اصفهان
دكتر ميبدي سرپرست دانشگاه صنعتي اصفهان در احكامي جداگانه مديران داخلي بخش هاي مختلفي از دانشگاه را منصوب كرد.

براساس احكام صادر شده، خانم نرگس اخوان، به سمت سرپرست امور مالي دانشگاه و آقاي مهندس سعيد مستأجران، به سمت سرپرست روابط عمومي دانشگاه  منصوب شدند.
همچنين مهندس حميد خداوردي به رياست اداره تأسيسات دانشگاه و مهندس امين كاظمي، به سمت معاونت اجرايي مديركل امور دانشجويي و رياست اداره تغذيه منصوب شدند.
سرپرست دانشگاه صنعتی اصفهان همچنين احمد مونسيان را به سمت مدير اجرايي فرهنگي و اجتماعي دانشگاه منصوب کرد.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
CAPTCHA
برای اطمینان از اینکه شما یک فرد حقیقی هستید و از ورود اسپمرهای خودکار جلوگیری شود.
جای خالی را پر کنید.