کدخبر:1327/14001201

1 اسفند 1400

انتصاب رئيس دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي اصفهان
سرپرست دانشگاه صنعتي اصفهان ، دكتر حميدرضا شاهوردي دانشیار جوان دانشكده مهندسي شيمي  را براي مدت سه سال به سمت رياست دانشكده مهندسي شيمي منصوب كرد.

دكتر ميبدي در اين حكم با اشاره به تجارب ارزشمند دكتر شاهوردي ،خواستار بهره‌گيري از همفكري، همكاري و مشاركت فعال همكاران دانشكده مهندسي شيمي در انجام وظايف محوله (مندرج در بند "ب" ماده 6 آيين نامه جامع مديريت دانشگاه ها) در پيشبرد و اعتلاي همه جانبه امور شد و  براي ايشان آرزوي موفقيت كرد.

دكتر حميدرضا شاهوردي، دكتراي خود را در رشته مهندسی نفت دانشگاه هريوت-وات اسکاتلند ، دريافت كرده است ؛ دوره كارشناسي ارشد خود را از دانشکده فني دانشگاه تهران در رشته  مهندسي شيمي-مخازن هيدروکربوري و  کارشناسي را نيز در رشته مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروکربوري در دانشگاه صنعت نفت اهواز گذرانده است. 

وي مديريت گروه نفت، مدير روابط بين الملل، معاون پژوهشي و ارتباط با صنعت دانشكده مهندسي شيمي را در كارنامه مديريتي خود دارد.

همچنين مسئوليت آزمايشگاه تحقيقاتي پروژه بزرگ نفتي مارون در دانشگاه صنعتي اصفهان نيز از ديگر فعاليت هاي علمي – پژوهشي دكتر حميدرضا شاهوردي است.

شايان ذكر است، سرپرست دانشگاه صنعتي اصفهان در حكمي جداگانه از زحمات صادقانه و خدمات مؤثر دكتر محسن نصر اصفهانی در دوره رياست دانشكده مهندسي شيمي قدرداني كرد.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
CAPTCHA
برای اطمینان از اینکه شما یک فرد حقیقی هستید و از ورود اسپمرهای خودکار جلوگیری شود.
جای خالی را پر کنید.