آرشیو خبرهای آموزشی

با همكاري اداره كل پست استان اصفهان: ارائه خدمات غيرحضوري به دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان
به همّت دانشكده فيزيك دانشگاه صنعتي اصفهان: آخرين دستاوردهاي فيزيك ماده چگال دردانشگاه صنعتي اصفهان بررسي شد
به همت مركز پژوهشي كشت بدون خاك دانشگاه صنعتي اصفهان: برگزاري كارگاه آموزشي توليد محصول سالم در دانشگاه صنعتي اصفهان
تقويم آموزشي نيمسال اول تحصيلي 91-90 دانشگاه صنعتي اصفهان معاونت آموزشي دانشگاه صنعتي اصفهان اعلام كرد:
به همت دانشكده فيزيك دانشگاه صنعتي اصفهان برگزاري كارگاه تخصصي فيزيك ماده چگال

صفحات

اشتراک در آرشیو خبرهای آموزشی