آرشیو خبرهای فرهنگی

در حاشیه گردهمایی مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها در دانشگاه صنعتی اصفهان: دانشگاه اجتماعی، اعتلابخش سرمایه اجتماعی جامعه / تأکید مدیران فرهنگی وزارت علوم بر جایگاه فرهنگی دانشگاه ها
با كسب سه رتبه ارزشمند بخش ملی سی‌وسومین جشنواره: کسب عناوین برتر جشنواره ملی قرآن و عترت توسط دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان
با حضور مسئول سازمان بسيج اساتيد استان: مسئول جدید کانون بسیج اساتید دانشگاه صنعتی اصفهان معرفی شد

صفحات

اشتراک در آرشیو خبرهای فرهنگی