آرشیو خبرهای فرهنگی

به همت کانون قرآن وعترت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری: برگزاری جشنواره بزرگ قرآنی نسیم بهشت در دانشگاه صنعتی اصفهان
به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی اصفهان: آغاز فعالیت حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان در دانشگاه صنعتی اصفهان
با هدف تجديد روحيه و نشاط معنوي دانشجويان: حضور گسترده دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان در اردوهاي مشهد مقدس
عضو هيأت علمي دانشگاه تهران در نشست آزاد انديشي استادان ونخبگان دانشگاه صنعتي اصفهان: حماسه 9 دي نشان داد مردم همچنان جلوتر از نخبگان سياسي ومايه قوام نظام وانقلاب هستند
با حضور رئيس ومعاون فرهنگي دانشگاه صنعتي اصفهان: برگزاري نخستين جلسه شوراي تعامل وتبادل نظر دانشجو ودانشگاه

صفحات

اشتراک در آرشیو خبرهای فرهنگی