آرشیو خبرهای فرهنگی

در راستای مسئولیت‌ اجتماعی و با تکیه بر توانمندی های تخصصی: دانشگاه صنعتي اصفهان، در خط مقدم پیشگیری و مقابله با بيماري كرونا + گزارش ویدئویی

صفحات

اشتراک در آرشیو خبرهای فرهنگی