آرشیو اخبار پژوهشی

دانشگاه صنعتی اصفهان قطب الكترواويونيك کشوردر طراحی هواپیمای 100 تا 150 نفره  با راه اندازی گروه پژوهشی الکترواویونیک و دوره کارشناسی ارشد معماري اويونيك : دانشگاه صنعتی اصفهان قطب الكترواويونيك کشوردر طراحی هواپیمای 100 تا 150 نفره
شوراي گسترش آموزش عالي وزارت عتف تصویب کرد: تأسیس دو پژوهشکده و پنج گروه پژوهشی جدید در دانشگاه صنعتی اصفهان
با ارایه طرحی از دانش آموخته دانشگاه صنعتی اصفهان بررسی شد: استفاده از سرباره فولادسازی برای کنترل فرسایش بادی و آلودگی هوا
با ارائه طرحی از سوی محققان دانشگاه صنعتی اصفهان صورت گرفت: بهره گیری از فناوری نانو در تصفیه پساب ها با استفاده از بقایای محصولات کشاورزی
دبیراجرایی پنجمین کنگره علوم دامی ایران خبرداد: تمدید زمان ارسال مقالات به پنجمین کنگره ملی علوم دامی ایران

صفحات