آرشیو اخبار ورزشی

تیم تربیت بدنی دانشگاه قهرمان رقابت‌های فوتسال شد با حضور 16 تیم از اساتید و کارکنان دانشگاه صنعتی اصفهان: تیم تربیت بدنی دانشگاه قهرمان رقابت‌های فوتسال شد

صفحات