آرشیو اخبار ورزشی

پایان مسابقات والیبال کارکنان دانشگاه صنعتی اصفهان با کسب عنوان برتری توسط تیم حراست: پایان مسابقات والیبال کارکنان دانشگاه صنعتی اصفهان
تیم تربیت بدنی دانشگاه قهرمان رقابت‌های فوتسال شد با حضور 16 تیم از اساتید و کارکنان دانشگاه صنعتی اصفهان: تیم تربیت بدنی دانشگاه قهرمان رقابت‌های فوتسال شد

صفحات