کدخبر:1412/901012

12 دی 1390

ساخت دستگاه دیجیتال اندازه گيري ثبات هاي رنگي برای نخستین باردرکشور
به همّت عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان:
ساخت دستگاه دیجیتال اندازه گيري ثبات هاي رنگي برای نخستین باردرکشور
دستگاه دیجیتال اندازه گيري ثبات هاي رنگي پس از هشت سال تحقيق و طراحی توسط استاديار دانشکده مهندسي نساجي دانشگاه صنعتي اصفهان ساخته و به مرحله تجاري سازي رسيد.      

دکتر حسين ايزدان در سمينار استفاده از وسايل ديجيتالي (دوربين ديجيتال و اسکنر) براي اندازه گيري رنگ و ثبات رنگي منسوجات در دانشکده مهندسي نساجي دانشگاه صنعتي اصفهان با اشاره به ساخت دستگاه اندازه گيري ثبات هاي رنگي، به بررسي روش هاي اندازه گيري رنگ و موارد استفاده از اين دستگاه پرداخت.
 
 
وي مشکلات دستگاه هاي قبلي اندازه گيري رنگ همچون اسپکتروفوتومتر وکالري متر در صنايع مختلف را عاملي دانست تا محققان به استفاده از وسايل ديجيتالي مانند دوربين هاي ديجيتال و اسکنرها براي اندازه گيري رنگ و ثبات رنگي روي بياورند.
 
عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتي اصفهان به کاربردهاي فراوان اين روش جديد در کليه صنايعي که ظاهر در آنها از اهميّت بالايي برخوردار است اشاره کرد وافزود:کنترل کيفيت رنگ محصولات کارخانه هاي نساجي براي اندازه گيري ثبات رنگي، اندازه گيري رنگ مواد غذايي و همانند سازي رنگ اندام مصنوعي در صنايع پزشکي از جمله موارد مهم استفاده از اين روش است.
 
دانش آموخته دانشکده رنگ دانشگاه ليدز انگلستان، زمان تحقيق وطراحي اين دستگاه را هشت سال بيان کرد و کيفيت آن را با نمونه مشابه خارجي قابل مقايسه و حتي در برخي آزمايش ها دقيق تر دانست.
 
وی روش استاندارد اين دستگاه براي اندازه گيري دقيق رنگ را روش توصيف رنگي همراه با تطبيق محاسبات رياضي عنوان کرد وافزود: اين دستگاه در مرحله تجاري سازي است و هزينه ساخت آن پنجاه درصد از نمونه مشابه خارجي کمتر است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
CAPTCHA
برای اطمینان از اینکه شما یک فرد حقیقی هستید و از ورود اسپمرهای خودکار جلوگیری شود.
جای خالی را پر کنید.