آرشیو خبرهای پژوهشی

امضای قرارداد همکاری میان ایمپاسکو و دانشگاه صنعتی اصفهان  اولین پروژه بزرگ تحقیقاتی پژوهش و توسعه فناوری بازیافت لاستیک‌های فوق سنگین معدنی کشور 

صفحات

اشتراک در آرشیو خبرهای پژوهشی