کدخبر:1355/910128

28 فروردین 1391

درسمینار بررسی معیارهای ارزیابی وب سایت اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان مطرح شد:
فعالیت بیش از 400 وب سایت در دانشگاه صنعتی اصفهان
درادامه سلسله نشست های پژوهش وفناوری دانشگاه صنعتی اصفهان، سمیناربررسی محتوای وب سایت های اعضای هیأت علمی و معیارهای ارزیابی آن با اعلام فعالیت بیش از 400 وب سایت در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.

در این نشست که با حضور جمعی از اعضای هیأت علمی، مدیران وکارشناسان مرکز فناوری اطلاعات این دانشگاه برگزار شد، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان از برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت این معاونت به منظور ارتقاء سطح وب سایت های این دانشگاه بویژه وب سایت اعضای هیأت علمی خبر داد.

دکتر رسول نصر اصفهانی هدف از برگزاری این نشست را بررسی راه کارهای ارتقای سطح بازدید از وبگاه های استادان این دانشگاه وارائه روش هایی در جهت افزایش تعاملات به منظور ارتقای جایگاه این دانشگاه در رتبه بندی وب دانشگاهی عنوان کرد.

وی به زیرساخت های مناسب موجود در مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی اصفهان اشاره وتصریح کرد: پتانسیل، توانمندی وظرفیت های موجود و نیزاقدامات درحال پیگیری در این مرکز نشانگر وجود بسترهای لازم جهت دستیابی به جایگاه نخست وب در دانشگاه های کشور است.

در ادامه این نشست مهندس عبداللهی،کارشناس مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی اصفهان ضمن ارائه نکاتی پیرامون وبومتری و فعالیت های انجام شده به منظور ارتقاء آن در مرکز فناوری اطلاعات این دانشگاه، به ارائه معیارهای ارزیابی و ارتقاء وبومتری وب سایت های اعضای هیأت علمی پرداخت.

وی با اشاره به طراحی افزون بر 100 وب سایت پویامتعلق به بخش های مختلف این دانشگاه ونیز 300 وب سایت ایستا مربوط به اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان تصریح کرد: دانشگاه صنعتی اصفهان طبق یک برنامه ریزی منسجم توانسته است جایگاه وب خود را از رتبه 3200 در سال 1387 به رتبه 1220 در سال 1390 ارتقاء دهد.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
CAPTCHA
برای اطمینان از اینکه شما یک فرد حقیقی هستید و از ورود اسپمرهای خودکار جلوگیری شود.
جای خالی را پر کنید.