کدخبر:1233/910218

18 اردیبهشت 1391

بر اساس گزارش سایت علمی الزیویر:
مقاله دانش آموخته دانشگاه صنعتی اصفهان عنوان پراستناد ترین مقاله یک مجله بین المللی را به خود اختصاص داد
مقاله علمی دانش آموخته مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان عنوان پراستناد ترین مقاله مجله بین المللی “International Journal of Heat and Fluid Flow” را به خود اختصاص داد.

این مقاله تحت عنوان “Experimental investigation of convective heat transfer of Al2O3/water nanofluid in circular tube”   که از رساله دکتری سعید زینالی هریس، دانش آموخته مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان و با راهنمایی آقایان دکتر محسن نصر اصفهانی و دکتر سید غلامرضا اعتماد از اعضای هیأت علمی این دانشگاه استخراج یافته، عنوان پر استناد ترین مقاله مجله بین المللی انتقال حرارت International Journal of Heat and Fluid Flow را کسب کرد.

مقاله ارائه شده توسط دانش آموخته دانشگاه صنعتی اصفهان بر مبنای ویژگی نانو سیالات که از پراکنده کردن نانوذرات فلزی در سیال پایه بدست آمده و سبب افزایش میزان انتقال حرارت در هنگام بهره برداری می شوند، نگارش شده است.

همچنین این مقاله به مطالعه افزایش انتقال حرارت در لوله مدور با استفاده از نانوسیال آلومینا در دمای ثابت دیواره پرداخته است.

 آزمایشات منعکس شده در مقاله محققان دانشگاه صنعتی اصفهان نشان می دهدکه افزایش ایجاد شده در انتقال حرارت بر این مبنا، بسیار بیشتر از اثرات ناشی از تفاوت خواص نانوسیال با سیال پایه است که در نهایت مکانیزم های جدیدی برای این افزایش نامتعارف انتقال حرارت پیشنهاد شده است.

شایان ذکر است استفاده از نانوسیالات در فرآیند های صنعتی نقش مؤثری در افزایش ظرفیت و در طرح های توسعه سبب کاهش حجم تجهیزات و صرفه جویی اقتصادی شود.

مقاله علمی پژوهشگر دانشگاه صنعتی اصفهان، در بخش پر استناد ترین مقالات این مجله بین المللی انتقال حرارت به آدرس http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-heat-and-fluid-flow/most-cited-articles   قابل مشاهده است.

 

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
CAPTCHA
برای اطمینان از اینکه شما یک فرد حقیقی هستید و از ورود اسپمرهای خودکار جلوگیری شود.
جای خالی را پر کنید.