افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان

براساس رتبه بندی مؤسسه بین المللی یو اس نیوز: پیشتازی دانشگاه صنعتی اصفهان در رتبه بندی دانشگاه های ایران
با کسب رتبه نخست متالوگرافی و رتبه سوم الکتروشیمی: دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان، پیشتاز مسابقات سراسري متالوگرافي ایران
با تجلیل در حاشیه بيستمين کنگره شيمی ایران: استادان دانشگاه صنعتی اصفهان، شیمیدان های برجسته ایران
درسومین همایش آموزش عالی کشور عنوان شد: استاد دانشگاه صنعتی اصفهان، چهره سرآمد آموزش عالی ایران
در دوازدهمین جشنواره برترین‌های فناوری نانو: دانشگاه صنعتی اصفهان در میان برترین مؤسسات پژوهشی نانوفناوری کشور
در دیدار وزیر علوم و رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان با سفیر سوئیس عنوان شد: دانشگاه صنعتی اصفهان، مسئول پروژه همکاری‌های علمی ایران و سوئیس

صفحات