افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان

ضمن قرارگیری در میان 600 دانشگاه برتر جهان: پیشتازی دانشگاه صنعتی اصفهان درعلم مهندسی مواد ایران
درچهارمين نمايشگاه تجهيزات ومواد آزمايشگاهي ساخت ايران: تجلیل از دانشگاه صنعتی اصفهان بعنوان دانشگاه برترخریداربیشترین محصولات ایرانی

صفحات