افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان

تجلیل ازمرکز مشاوره دانشگاه صنعتی اصفهان بعنوان مرکز مشاوره نمونه کشور در بیست وششمین گردهمایی رؤسای مراکز مشاوره دانشگاه‌های کشور: تجلیل ازمرکز مشاوره دانشگاه صنعتی اصفهان بعنوان مرکز مشاوره نمونه کشور
درخشش دانشگاه صنعتی اصفهان در نهمین جشنواره برترین‌های فناوری نانو با کسب رتبه سوم متخصصان برتر و رتبه پنجم دانشگاه برتر: درخشش دانشگاه صنعتی اصفهان در نهمین جشنواره برترین‌های فناوری نانو
دانشگاه صنعتی اصفهان در بین 400 دانشگاه برترجهان برای نخستین بار ودر رتبه بندی 2015 – 2014 : دانشگاه صنعتی اصفهان در بین 400 دانشگاه برترجهان
با درخشش تیم دانشجویی دانشکده ریاضی برای دومین سال متوالی: دانشگاه صنعتی اصفهان عنوان نخست مسابقات دانشجویی آمار کشور را کسب کرد

صفحات