افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان

راه یابی اولین تیم از کاروان ورزشی دانشگاه صنعتی اصفهان به المپیاد قهرمانی دانشجویان قهرمانی تیم شنای دانشجویان پسر دانشگاه صنعتی اصفهان در مسابقات منطقه
امضای قرارداد همکاری میان ایمپاسکو و دانشگاه صنعتی اصفهان  اولین پروژه بزرگ تحقیقاتی پژوهش و توسعه فناوری بازیافت لاستیک‌های فوق سنگین معدنی کشور 

صفحات