افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان

در راستای مسئولیت‌ اجتماعی و با تکیه بر توانمندی های تخصصی: دانشگاه صنعتي اصفهان، در خط مقدم پیشگیری و مقابله با بيماري كرونا + گزارش ویدئویی
در مراسم پاياني جشنواره دانشجوی نمونه كشور سال ۹۸: تجلیل از دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان دانشجوی نمونه کشور
درمراسم افتتاحیه پنجاهمین کنفرانس ریاضی ایران: دريافت جايزه ویژه انجمن رياضي ايران توسط محققان دانشگاه صنعتي اصفهان

صفحات