آرشیو خبرها

 پربيننده ترين مقالات مجله هاي Acta Materialia و Journal of Plasticity دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتي اصفهان بدست آورد: پربيننده ترين مقالات مجله هاي Acta Materialia و Journal of Plasticity
به همت جمعي از محققان مركز معارف اسلامي دانشگاه صنعتي اصفهان طراحي وتدوين چهار سطح سيرمطالعات علوم اسلامی
به همّت هسته acm انجمن علمي كامپيوتر دانشگاه صنعتي اصفهان مسابقات دانشجويي برنامه نويسي acm برگزارشد.

صفحات