آرشیو خبرهای داخلی

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان در گفتگوی مجازی با کارکنان: عملکرد مدیریت دانشگاه حاصل تلاش همه واحدهای دانشگاه است
در نشست مجازی هیأت رئیسه با اعضای هیئت علمی: از‌سرآمدان آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان در سال های 98 و 99 تجلیل شد

صفحات

اشتراک در آرشیو خبرهای داخلی