آرشیو خبرهای داخلی

همزمان با آئین کلنگ زنی آکادمی ورزش های پهلوانی و زورخانه ای: آغاز ویژه برنامه های هفته تربیت بدنی در دانشگاه صنعتی اصفهان+گزارش تصویری
با ایجاد مركز تجميعي واكسيناسيون در دانشگاه صنعتی اصفهان: آغاز واكسيناسيون كوويد 19 دانشگاهیان در دانشگاه صنعتي اصفهان/گزارش تصویری

صفحات

اشتراک در آرشیو خبرهای داخلی