آرشیو اخبار داخلی

به همت مرکز تخصصی آپا دانشگاه صنعتی اصفهان: مسابقه ملی فتح پرچم برگزار شد
در بیست و ششمین آیین نکوداشت اساتید نمونه کشور: از استاد دانشگاه صنعتی اصفهان بعنوان یکی از 10 استاد نمونه کشوری تجلیل شد
با حضور محققین و پژوهشگرانی از دانشگاه‌های کشور: همایش ملی گرانش و کیهان‌شناسی دردانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد

صفحات