آرشیو اخبار داخلی

با کسب مقام سوم بخش چالش فنی و عنوان پنجم تیمی: درخشش تیم رباتیک دانشگاه صنعتی اصفهان درمسابقات روبوکاپ 2017 ژاپن
با حضور رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه ها: سرپرست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه صنعتی اصفهان معرفی شد +گزارش تصویری

صفحات