آرشیو اخبار داخلی

با کسب عنوان سوم لیگ ربات فوتبالیست شبیه ساز ۳ بعدی: درخشش دانشگاه صنعتی اصفهان درمسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران2017
در بيست وهشتمين گردهمايي ساليانه مديران مراكز مشاوره دانشگاه: مرکزمشاوره دانشگاه صنعتی اصفهان در میان مراکز نمونه کشور
همزمان با آغازین روزهای کاری در سال جدید: گزارش تصویری دیدارعیدانه دانشگاهیان دانشگاه صنعتی اصفهان

صفحات