آرشیو خبرهای پژوهشی

از دستاوردهای مدرسه زمستانی نسل چهارم صنعت: ترسیم نقشه راه توسعه نسل چهارم صنعت در صنایع و کارخانجات
در مدرسه علمی زمستان صنعت نسل چهار مطرح شد افزایش ارزش افزوده محصولات ایرانی با ورود نسل چهارم صنعت
اجرای موفقیت آمیز دستاوردهای یک پارسای تقاضامحور در دانشگاه صنعتی اصفهان طراحی و راه اندازی سامانه هوشمند پایش بهره‌وری شاول در معادن کشور
تجلیل از اعضای هیئت علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت در سال 1401 احراز عنوان دانشمند برتر ارتباط با جامعه و صنعت توسط عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
برای اولین بار در ایران مفاهیم انقلاب صنعتی چهار ارایه می شود برگزاری مدرسه زمستانی نسل چهار صنعت (Industry 4.0) در دانشگاه صنعتی اصفهان
برگزاری هم اندیشی دانشگاه صنعتی اصفهان با شهرداری در حوزه چالش های عمران شهری: اعلام آمادگی دانشگاه صنعتی اصفهان برای رفع چالش های مدیریت شهری

صفحات

اشتراک در آرشیو خبرهای پژوهشی