آرشیو اخبار پژوهشی

دکتر ابطحی در گفتگوي زنده اينستاگرامي عنوان کرد: سلامت دانشگاهیان مهم ترین مؤلفه اخذ تصمیمات دردانشگاه صنعتی اصفهان است
در ادامه تولید محصولات دانش بنیان در مسیر مبارزه با کرونا: تولید و تجاری سازی دستگاه الکتروریسی نانوالیاف جهت تولید ماسک N95 در دانشگاه صنعتی اصفهان

صفحات